Дипломные, курсовые и контрольные работы

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

Мова герояу у трылогии Я.Коласа "На Ростанях"

Номер: 1584
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ

1. МОЎНЫЯ СРОДКІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

2. АНАЛІЗ ЭПІТЭТАЎ У ТРЫЛОГІІ “НА РОСТАНЯХ” Я. КОЛАСА

3. ПАРАЎНАННІ І ІРОНІЯ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЬ У СВАЕЙ МОВЕ ГЕРОІ ТРЫЛОГІІ "НА РОСТАНЯХ"

4. ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ Ў МОВЕ ГЕРОЯЎ ТРЫЛОГІІ Я.КОЛАСА

5.  МЕТАФАРА І СІНЕКДАХА Ў ТРЫЛОГІІ

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Пра тое, кім з'яўляецца Якуб Колас для нашай нацыі і яе духоўнасці, можна гаварыць бясконца і самымі высокімі эпітэтамі, але ўсё створанае ім найперш, бадай, вызначаецца галоўным — разам з неўміручым Купалам, сваім равеснікам і сябрам, ён з'яўляецца заснавальнікам сучаснай беларускай літаратурнай мовы. У створаным ім сабраны неацэнны скарб душы народа і «бяссмерце яго» — мова, слова роднае «адшліфавана» ім як каштоўны алмаз, што пад рукой таленавітага творцы стаўся зіхоткім брыльянтам. «Абшарыўшы кішэні сваёй памяці», уклаўшы ў матчыну мову «агонь душы і сэрца жар», ён здолеў паказаць нам узнёслае ў зямным, святое ў будзённым, прыгожае ў звычайным так, як да яго і пасля яго гэтага не здолеў ніхто

іншы.

Талент Якуба Коласа выключны і фенаменальны і таму непадуладны ніякаму спасціжэнню розумам, а вось адданасць яго свайму народу і Бацькаўшчыне зусім рэальная, выяўленая ў канкрэтных зямных справах. I жыццё яго — узор і прыклад усім, хто хоча пакінуць добры след пасля сябе, паслугаваць Айчыне незалежна ад таго, якой справе сябе прысвяціў.

Вытокі добрага і злога ў кожным чалавеку — у яго маленстве, у сям'і, дзе ён атрымаў самыя першыя ўрокі людскасці ці, наадварот, жорсткасці і бязладдзя. 

Паэзія і проза Якуба Коласа - гэта вялікая літаратура. Яна глыбока хвалюе думкі і сэрца чалавека, абагачае яго новымі пачуццямі і заахвочвае да дзеяння. Вось чаму, аднойчы пазнаёміўшыся з творчасцю Якуба Коласа, чытач будзе яго любіць і перачытваць зноў і зноў.

У творчай спадчыне Якуба Коласа трылогія "На ростанях" займае выключнае месца. Гэта асабліва дарагі пісьменніку твор, над якім ён працаваў амаль усё сваё творчае жыццё. Задуму трылогіі "На ростанях" літаратуразнаўцы звычайна адносяць да часу працы Якуба Коласа настаўнікам на Палессі. Аўтар пачаў пісаць твор пра вясковага настаўніка па-руску. Першапачатковая назва была "Школьный труженик". Па сваім змесце гэты твор нагадвае першую кнігу трылогіі "У палескай глушы".

У прадмове да першага выдання аповесці "У палескай глушы" Якуб Колас зазначаў, што ён мае намер прадоўжыць працу над творам пра жыццё вясковай інтэлігенцыі, і галоўным чынам, настаўніцтва. У цэлым жа трылогія "На ростанях" была завершана ў пасляваенныя гады.

Над трэцяй кнігай Якуб Колас пачаў працаваць у 1948 г. Над гэтай часткай трылогіі Якуб Колас працаваў да 1954 г. Затым пачалася крапатлівая праўка, звязаная з падрыхтоўкай усіх трох аповесцей да выдання. Яна была накіравана на тое, каб вызваліць мастацкія вобразы ад рыс "біяграфізму", ад усяго нетыповага, нехарактэрнага і выпадковага. 

Такая праца падарыла нам трылогію, у якой можна сустрэць шмат моўных сродкаў.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца трылогія Я. Коласа “На ростанях”.

Предметам даследавання з’яўляюцца моўныя сродкі ў мове герояў.

Мэта курсавой работы – даследаванне мовы герояў трылогіі “На ростанях”.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- вывучэнне і аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- тэарэтычны разгляд асноўных моўных сродкаў беларускай літаратуры;

- даследаванне і аналіз эпітэтаў, параўнанняў, іроніі, фразеалагізмаў, сінекдахі і метафары ў творы.

Аб’ём курсавой работы. Работа складаецца з уступу, пяці раздзелаў, заключэння, спіса літаратуры, які ўключае 27 найменняў. Аб’ём асноўнага тэксту – 25 старонак. 

Дополнительная информация:

Количество страниц:26
Количество использованных источников: 27

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427