Дипломные, курсовые и контрольные работы

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

Вобраз дома у беларускiм жывапiсе

Номер: 968
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. ХАТА Ў СІСТЭМЕ ТРАДЫЦЫЙНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ
    1.1. Значэнне хаты для чалавека
    1.2. Хата ў філасофіі прашчураў
2. ВОБРАЗ ДОМУ Ў БEЛАРУСКІМ ВЫЯЎЛЕНЧЫМ МАСТАЦТВЕ
    2.1. Гісторыя вобраза беларускай хаты
    2.2. Вобраз беларускай хаты ў работах У. Хадаровіча
    2.3. Дом-хата ў творы Вольгі Ярэські
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Дом, хата, сядзіба... Гэта грунт існавання, жыцця ўвогулле. Жыллё. З ім звязаны лёс чалавека і ад яго залежыць.

Вусная народная творчасць шмат месца адводзіць хатняй тэматыцы. Вывучаючы яе, мы знаходзім той магічны сэнс, які народ надаваў свайму жыллю. Шмат народных абрадаў падкрэсліваюць гэта, а загадкі, прымаўкі, прыказкі падцвярждаюць.

Вобраз дому, хаты безумоўная адзінка беларускага мастацтва: літаратуры, жывапісу, тэатра. Гэта як твар нашай Радзімы – Беларусі. Творцы ўключаюць у свае працы гэты вобраз, каб быць бліжэй да народу.

Вобраз хаты выступае ў мастакоў як сімвал адзінства з прыродай, як яе частка, на якую нават крытыкі не заўсёды звяртаюць увагу. Гэта уласціва творчасці Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, мастака, чые творы зрабіліся набыткам культуры Беларусі і Расіі. У яго пейзажных творах вобраз хаты, млына вельмі арганічны з прыродай роднага краю.

У літаратуры хата – гэта сцэна, дзе разгортваюцца падзеі. У творчасці пісьменнікаў канца 19 – пачатку 20 стагоддзяў яна мае шматбаковую сімвалічную накіраванасць. Гэта быў цяжкі час у нашай гісторыі, які знайшоў свой адбітак у творчасці пісьменнікаў. Хата – гэта любоў селяніна, які глыбока прывязаны да свайго кута. Гэта як жывое для яго, гэта тое, што складае яго жыццё, што яднае з навакольным асяроддзем. І ў той жа час вобраз дому можа быць як сімвал пратэсту.

На думку прыходзяць параўнанні: Беларусь – хата – Радзіма. А дзе была гэта Беларусь? Яна доўгі час блукала, шукала сваё месца: сваю зямлю, свой дах – неба, свайго гаспадара – беларуса. А той гаспадар разам з ёй не мог знайсці прытулка, не мог зразумець, дзе яго Радзіма – яго дом. Праз складаныя лёсы простых беларускіх сямей мы бачым складаны лёс Беларусі.

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца вобраз дома ў культуры Беларусі.

Прадметам курсавой работы з’яўляецца вобраз дома ў беларускім жывапісе.

Мэтай нашай курсавой работы з’яўляецца даследаванне вобраза дома ў сучасным жывапісе на прыкаладзе творчасці У. Хадаровіча і В. Ярэскі.

Для рэалізацыі пастаўлнай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгляд хаты ў сістэме традыцыйных каштоўнасцяў;

- аналіз хаты ў філасофіі нашых продкаў;

- аналіз вобраза дома ў беларускім жывапісе.

Аб’ём курсавой работы. Работа складаецца з уступу, двух раздзелаў, заключэння, спіса літаратуры, які ўключае 16 найменняў. Аб’ём асноўнага тэксту – 29 старонак.

Дополнительная информация:

Количество страниц:29
Количество использованных источников: 16

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427