Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Аднауленне гаспадаркi i развiцце БССР у першае пасляваеннае дзесяцiгоддзе.

Номер: 835
Цена: 8 руб.

Содержание:

Уводзіны
1. Сацыяльна-эканамiчныя i дэмаграфiчныя наступствы вайны
2. Грамадска-палiтычная сiтуацыя у БССР у 1945-1953 гг. Калектывiзацыя у Заходняй Беларусi. Умацаванне таталiтарнага рэжыму
3. Адраджэнне культуры: адукацыя, навука, архiтэктура i лiтаратура
4. Растлумачце сэнс наступных тэрмiнау: Карткавая сiстэма,"Халодная вайна", сацыялiстычны рэалiзм
Заключэнне
Спіс выкарыстаных крыніц

Ввведение:

У пасляваенныя гады краіна сутыкнулася з многімі цяжкасцямі і праблемамі. Згодна з афіціцыйнымі данымі, у рэспубліцы былі знішчаны 2 млн 220 тыс. грамадзян, але некаторыя даследчыкі сцвярджаюць, што гэтыя лібчы значна вышэй і складаюць каля 2,9 млн загінуўшых (клжны трэці жыхар). На катаржныя работы ў Германію былі вывезены каля 380 тыс. юнакоў і дзяўчат. З іх многія дзесяткі тысяч загінулі ад непасільнай працы, пакут і катаванняў.

Акрамя таго, і развіццё культуры Беларусі ў першыя пасляваенныя гады адбывалася ў складанных умовах. За гады вайны матэріяльна-тэхнічная база адукацыі, навукі і культуры была амаль поўнасцю разбурана.

Паспяховая рэалізація напружанай і складанай праграмы гаспадарчага і культурнага будаўніцтва ў пасляваенныя гады ў многім залежала ад правільна выбранага палітычнага курсу, вывераных гаспадарча-эканамічных рашэнняў. Патрэбна было ў першую чаргу перабудаваць работу партыйных, гаспадарчык і савецкіх органаў да працы ва ўмовах мірнага часу з улікам выканання складанейшых задач, пастаўленых перад краінай.

Такім чынам, мэтай дадзенай працы з'яўляецца разгляд аднаулення гаспадаркi i развiцця БССР у першае пасляваеннае дзесяцiгоддзе.

Дадзеная мэта мяркуе выкананне наступных задач:

1. Вывучыць сацыяльна-эканамiчныя i дэмаграфiчныя наступствы вайны;

2. Азнаёміцца з грамадска-палiтычнай сiтуацыяй у БССР у 1945-1953 гг., кйалектывiзацыя у Заходняй Беларусi,умацаваннем таталiтарнага рэжыму;

3. Разгледзець адраджэнне культуры: адукацыя, навука, архiтэктура i лiтаратура;

4. Растлумачыць сэнс наступных тэрмiнау: Карткавая сiстэма,"Халодная вайна", сацыялiстычны рэалiзм;

5. Падвесці падрахункі і высновы працы.

Дополнительная информация:

Количество страниц:14
Количество использованных источников: 4

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427