Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Культура Беларуси 16-20 вв.

Номер: 209
Цена: 8 руб.

Содержание:

 • Уводзіны
 • 1.Фарміраванне беларускай нацыі ў складзе Расійскай імперыі
 • 2.Адукацыя і навука канца XVIII – пачатка ХХ ст.
 • 3.Літаратура Беларусі канца XVIII – пачатка ХХ ст.
 • 4.Выяўленчае мастацтва і архітэктура Беларусі ў перыяд уваходжання ў склад Расійскай імперыі
 • Заключэнне
 • Спіс літаратуры

Ввведение:

Паглыбленне наяўных і атрыманне новых ведаў аб Берусі і яе народзе неабходна для фарміравання нацыянальнай самосвядомасці, выхавання патрыятічных пачуццяў, павагі да каштоунсцей культуры, мовы, традыціі і звычаяў, да сваей бацькаушчыны.
За часы свайго iснавання беларускi народ стварыў•выдатную i самабытную спадчыну. Аднак былі моманты калі беларускаму народу забаранялася размаўляць і друкаваць на роднай беларускай мове.

Пасля ўключэння ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі царскі ўрад праводзіў тут цэнтралісцкую аб'яднальную палітыку, яе канчатковай мэтай было зліццё новых тэрыторый з рускімі рэгіёнамі. З канца XVIII і да пачатку XX ст. у залежнасці ад абставін мяняліся толькі тактыка, тэмпы і метады ажыццяўлення гэтай палітыкі. Адбывалася пераарыентацыя палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця Беларусі на Усход.

У складаных умовах адбывалася фарміраванне беларускай нацыі на тэрыторыі Расійскай імперыі. Адметнай рысай тагачаснага становішча беларускага этнасу была абсалютная перавага вясковага насельніцтва. Да яго належала больш за 90% беларусаў. Ва ўсім свеце ў якасці лідэра нацыянальных рухаў выступала, як правіла, эканамічная і інтэлектуальная эліта: На праваслаўную яе частку мелі моцны ўплыў руская праваслаўная царква і расійскія палітычныя сілы, на каталіцкую - каталіцкі касцёл і польскія партыі.

У выніку вярхушка беларускага сялянства абыякава ці нават варожа ставілася да беларускага нацыянальнага руху.

Адукацыйны працэс на беларускіх землях у гэты час знаходзіўся таксама пад моцным уплывам польскай і рускай традыцый. Паводле статута 1786 г. у кожным губернскім горадзе прадугледжвалася адкрыццё аднаго чатырохкласнага Галоўнага народнага вучылішча, а ў павятовым - аднаго двухкласнага Малога народнага вучылішча. Палажэнні статута рэалізоўваліся ў губернях усходняй Беларусі, далучанай да Расійскай імперыі у 1772 г. Аднак на практыцы рускія свецкія школы ўзніклі не ўсюды і прытым яны былі недаступныя для сялян. У канцы XVIII ст. працягвалі дзейнічаць манастырскія уніяцкія і каталіцкія навучальныя ўстановы, у тым ліку і езуіцкія. 

Стаўленне ўладаў Расійскай імперыі да беларускага нацыянальнага руху ў цэлым было насцярожанае і падазронае. Палітыка русіфікацыі асабліва ўзмацнілася пасля падаўлення паўстання 1863 г. Яна праводзілася праз царкву, школу, друк. Публікацыя твораў на беларускай мове была фактычна забаронена. Выключэнне складалі толькі этнаграфічныя матэрыялы. Паўстанне стала прыкметным этапам у распаўсюджанні ідэй беларускага нацыянальнага руху. Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі актыўна выкарыстоўвалі беларускую мову ў прапагандысцкіх мэтах напярэдадні і падчас паўстання. У такіх умовах даводзілася развівацца беларускай літаратуры.

У выяўленчым мастацтве Беларусі канца XVIII – пачатка ХХ ст. наглядалася ўзаемадзеянне дзвюх плыняў – класіцызму і рамантызму. Класіцызм быў афіцыйным стылем, якога прытрымлівалася Пецярбургская акадэмія мастацтваў, таксама гэты стыль стаў і асноўным стылем архітэктуры таго часу.

Разгледжанне тэмы культуры Беларусі ў канцы 18 – пачатку 20 стст. ў сучасных абставінах з’яўляецца вельмі актуальнай. У гэты перыяд Беларусь знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі, а на сучасным этапе мы знаходзімся ў інтэграцыі з Расіяй, таму неабходна памятаць ўсе абставіны тых зносін каб не рабіць непатрэбныя памылкі.

Задачай гэтай кантрольнай работы з’яўляецца агляд культуры Беларусі ў канцы 18 – пачатку 20 стст; разгледжанне фарміравання беларускай нацыі ў складзе Расійскай імперыі; вывучэнне адукацыі і навукі, а таксама літаратуры, выяўленчага мастацтва і архітэктуры Беларусі ў гэты перыяд.

Дополнительная информация:

Количество страниц:20
Количество использованных источников: 14

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

 • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
 • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
 • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
 • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
 • У нас самые низкие цены среди конкурентов
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427