Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Каханне i вайна як галоуная тэма пенталогii I.Шамякiна "Трывожнае шчасце"

Номер: 820
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. Гісторыя стварэння пенталогіі “Трывожнае шчасце” і аповесць “Непаўторная вясна” як зараджэнне кахання Пеці і Сашы
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны ў аповесці ”Начныя зарніцы”
3. Аўтабіяграфічнасць аповесці “Агонь і снег”
4. Выпрабаванні кахання Пеці і Сашы ў аповесці “Пошукі сустрэчы”
5. “Мост” як сімвал сустрэчы і яднання
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Творчасць І.П.Шамякіна атрымала ўсенароднае прызнанне і любоў як у Беларусі, так і за яе межамі. Яго раманы, аповесці і апавяданні перакладзены на многія мовы. Па шэрагу з іх створаны кінафільмы і тэатральныя пастаноўкі.

Кнігі слаўнага сына беларускай зямлі, сапраўднага патрыёта Івана Пятровіча Шамякіна назаўжды ўвайшлі ў скарбніцу нацыянальнай культуры. Светлая памяць аб выдатным беларускім пісьменніку і цудоўным чалавеку навечна захаваецца ў нашых сэрцах.

Кнігі І. Шамякіна валодаюць значным "эфектам пазнання": чытач рэагуе на іх выхад у свет, як правіла, хутка і ўдзячна. Супрацоўнікамі Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі ў час падрыхтоўкі сацыялагічнага даследавання "Сучасная літаратура і чытач" (1988) была адзначана высокая цікавасць да творчасці беларускага пісьменніка ў розных рэгіёнах былога Савецкага Саюза (Расіі, Украіне, Грузіі, Сярэдняй Азіі, Прыбалтыцы і інш.). Аб зваротнай сувязі з сваімі адрасатамі І. Шамякін расказаў у кнізе "Размова з чытачом", дзе, як і ў шматлікіх інтэрв'ю, выступленнях, узнімае надзённыя пытанні развіцця беларускай мовы, літаратуры, нацыянальнай культуры.

Творчасць І. Шамякіна на перавале стагоддзяў сведчыць, што ягоны талент, непадуладны бегу часу, наадварот, узбагачаны і ўдасканалены дадатковым вопытам, набывае ўсё новыя грані і адценні. Як і раней, пісьменнік крочыць у нагу з жыццём, чуйна праслухоўваючы яго пульс, захоўваючы вернасць высокім гуманістычным ідэалам, вывяраючы творчыя арыенціры спадзяваннямі свайго народа.

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца творчасць І.Шамякіна.

Прадметам курсавой работы з’яўляецца тэматыка пенталогіі І.Шамякіна “Трывожнае шчасце”.

Мэтай нашай курсавой работы з’яўляецца даследаванне тэматыкі і праблематыкі ў пенталогіі “Трывожнае шчасце” І.Шамякіна.

Для рэалізацыі гэтай мэты былі пастаўлены наступныя задачы:

- вывучэнне і аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- аналіз пенталогіі “Трывожнае шчасце” І.Шамякіна, яе асноўных праблем;

- паэтапны аналіз лёсу галоўных герояў і этапаў развіцця іх кахання;

- аналіз асаблівасцяў паказу вайны ў творы і яе роля ў жыцці і каханні галоўных герояў. 

Дополнительная информация:

Количество страниц:22
Количество использованных источников: 19

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427