Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Паэтычнае майстэрства С. Полацкага - драматурга

Номер: 909
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. СІМЯОН ПОЛАЦКІ ЯК КУЛЬТУРНЫ ДЗЕЯЧ БЕЛАРУСІ
    1.1. Жыццёвы і творчы шлях С. Полацкага
    1.2. Адметнасці стылю С. Полацкага
2. МАЙСТЭРСТВА С. ПОЛАЦКАГА ЯК ДРАМАТУРГА
    2.1. Творчасць С. Полацкага - драматурга
    2.2. Паэтычнае майстэрства С. Полацкага
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Сімяон Полацкі ( Самуіл Емельянавіч Пятроўскі–Сітніяновіч), творчасць якога непарыўна звязана з мясцовым і сацыяльна–гістарычным і літаратурным асяроддзем, у першую чаргу з традыцыямі беларускай сілабікі папярэдняга этапу, значная і ў якасных і колькасных адносінах (па сведчанню Сільвестра Мядзведзева, вучня С.Полацкага, настаўнік меў звычай пісаць кожны дзень “по полутетрады”, почерком “зело мелко”). Па жанрава–тэматычнай разнастайнасці яго мы з поўным правам лічым найбольш значным прадстаўніком “высокага” барока не толькі на Беларусі, але, бадай што, ва ўсіх усходніх славян.

Сімяон Полацкі – вядомы філосаф, паэт, драматург, педагог, перакладчык, палітычны дзеяч 17 стагоддзя.

Сімяон Полацкі – адзіны з беларускіх пісьменнікаў 17 і папярэдняга стагоддзяў, у каго больш-менш удала склаўся творчы і асабісты лёс. Над іншымі нібы вісела закляцце. Францыск Скарына быў вымушаны пакінуць айчыну. Сымон Будны абвяшчаўся ерэтыкам, цярпеў крыўды і здзекі ад езуітаў, і ад праваслаўных, і ад пратэстантаў і памёр у чужым кутку.

Сімяон Полацкі быў першым з той кагорты, чыя літаратурная спадчына ўцалела, адлюстроўваючы з дастатковай паўнатой як эпоху і яе культуру, так і асобу выдатнага паэта, драматурга, публіцыста.

Сімяон Полацкі – гэта псеўданім, які склаўся з манаскага імя і празвання, нададзенага паэту масквічамі па месцы яго нараджэння і апошняга жыхарства на радзіме. У сапраўднасці ж ён Самуіл Емельянавіч Пятроўскі-Сітніяновіч, паходзіў з карэннай сям’і заможных полацкіх мяшчан.

Аб’ектам даследвання з’яўляецца С. Полацкі.

Прадметам даследвання з’яўляецца паэтычнае майстэрства С. Полацкага.

Мэта курсавой работы – даследаваць драматычныя творы С. Полацкага і паэтычнае майстэрства пісьменніка.

А каб дасягнуць пастаўленай мэты, трэба выканаць наступныя задачы:

- аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разглядзець жыццевы і творчы шлях С. Полацкага;

- прааналізіваць адметнасці стылю С. Полацкага;

- даследаваць паэтычнае майстэрства С. Полацкага.

Аб’ём курсавой работы. Работа складаецца з уступу, двух раздзелаў, заключэння, спіса літаратуры, які ўключае 23 найменні. Аб’ём асноўнага тэксту –  25 старонак. 

Дополнительная информация:

Количество страниц:26
Количество использованных источников: 23

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427