Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Свет народнага жыцця у паэмах Анатолия Вярцинскага "Песня пра хлеб", "Дажынки", и "Заазерье"

Номер: 925
Цена: 30 руб.

Содержание:

1. УВОДЗІНЫ
2. ПАКАЗ НАРОДНАГА ЖЫЦЦЯ Ў ПАЭМАХ АНАТОЛЯ ВЯРЦІНСКАГА
    2.1. Адметнасць творчай манеры А. Вярцінскага
    2.2. Паэтызацыя працы хлебароба ў паэме А. Вярцінскага “Песня пра хлеб”
    2.3. Чалавек працы ў паэме “Дажынкі”
    2.4. Вобраз працоўнай жанчыны ў паэмы “Заазер’е”
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Анатоль Вярцінскі адносіцца да пакалення паэтаў-бязбацькавічаў (крылатая формула Р.Барадуліна), дзяцей вайны, якія «выраслі пад гарматнымі стваламі» (а гэтыя словы належаць аднаму прадстаўніку гэтага пакалення нябожчыку Сцяпану Гаўрусёву). Яшчэ прадстаўнікоў гэтага пакалення называюць філалагічным, таму што многія літаратары канца 50—60-х гадоў заканчвалі ці філалагічнае, ці журналісцкае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. З аднаго гнязда і з аднаго часу, акрамя згаданых трох аўтараў, Генадзь Бураўкін, Уладзіслаў Нядзведскі, Ніл Гілевіч, празаікі Барыс Сачанка, Іван Пташнікаў, Іван Чыгрынаў і многія-многія іншыя. Гэтае пакаленне прыйшло ў літаратуру тады, калі аднаўляліся чалавечыя нормы жыцця, быў выкрыты культ асобы Сталіна, людзі цешылі сябе надзеяй, што яны канчаткова атрымаюць рэальную, а не на словах свабоду думаць, пісаць, ствараць. Паэзія рабілася ў тэты час гучнай, эстраднай ці самапаглыблялася, прасяквалася пафасам чакання пераменаў, прагай новых сустрэч і вандровак, а паэты станавіліся змагарамі супроць прыніжэння чалавека.

Запомніліся радкі «Не рабіце з людзей багоў. Хай людзьмі застаюцца людзі», якія належаць аднаму з прадстаўнікоў менавіта гэтага пакалення. У памяць урэзаліся і заклікавыя радкі пра веліч чалавека, прыдуманасць ды штучнасць тэрміна «маленькі чалавек». Паэзія 60-х гадоў была ўся ў руху, адлюстроўвала будаўніцтва гігантаў індустрыі, цалінную эпапею, клікала да святла, абвяшчала сапраўдны бой сытасці і мяшчанскай заспакоенасці. Вось у такой атмасферы, а затым — у атмасферы расчаравання, непрыняцця дэмагогіі і фальшу, застою, вымірання гуманістычных прынцыпаў чалавечага існавання нараджалася паэзія Анатоля Вярцінскага. Таго аўтара, які і сёння вядомы шырокаму колу чытачоў, лічыцца адным з самых яскравых прадстаўнікоў грамадзянскай паэзіі, блізкай да панчанкаўскай.

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца творчасць А. Вярцінскага.

Прадметам курсавой работы з’яўляюцца паэмы “Песня пра хлеб”, “Дажынкі”, “Заазер’е”.

Мэтай нашай курсавой работы з’яўляецца даследаванне свету народнага жыцця ў паэмах “Песня пра хлеб”, “Дажынкі”, “Заазер’е”.

Задачы курсавой работы:

- аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгледзець адметнасць творчай манеры пісьменніка;

- аналіз працы хлебароба ў паэме “Песн пра хлеб”;

- аналіз чалавека працы ў паэме “Дажынкі”;

- аналіз вобраза жанчыны ў паэме “Заазер’е”.

Дополнительная информация:

Количество страниц:30
Количество использованных источников: 23

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427