Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Вобраз Ф.Скарыны у паэмах Р.Барадулина "Самота-паломництва" и Миколы Арочки "ССудны день Скарыны"

Номер: 924
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. ФРАНЦЫСК СКАРЫНА ЯК ПЕРШАДРУКАР І АСВЕТНІК – ГУМАНІСТ
    1.1. Жыццёвы шлях і выдавецкая дзейнасць
    1.2. Асветніцкая дзейнасць і светапогляды Ф. Скарыны
2. ВОБРАЗ Ф. СКАРЫНЫ Ў ПАЭМАХ Р. БАРАДУЛІНА І М. АРОЧКІ
    2.1. Асоба Ф. Скарыны ў паэме Р. Барадуліна “Самота – паломніцтва”
    2.2. Ф.Скарына ў паэме М.Арочкі “Судны дзень Скарыны”
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Кнігі Скарыны вылучаюцца высокімі выдавецкімі і друкарскімі якасцямі. Беларускае кнігадрукаванне адразу пачалося з высокага еўрапейскага ўзроўню. Рэнесансавыя выданні Ф. Скарыны, адметныя мастацкім, гравюрным, арнаментальным упрыгожваннем, шрыфтам і іншымі кампанентамі выдавецкай эстэтыкі і майстэрства, былі арыентаваны на ўсе пласты беларускага насельніцтва. Яны вылучаліся практычнымі памерамі, а каментарыі разлічаны на ўспрыняцце кніжнай прамудрасці простым («паспалітым») людам «языка рускага» (беларускай і іншых усходне-славянскіх моў). 3 гэтай мэтай ён тлумачыў на палях кнігі архаічныя царкоўна-славянскія словы «рускай мовай». Іншыя маргіналіі Скарыны павінны былі падкрэсліць духоўнае адзінства Святога Пісання. 3 замежных, магчыма, славянскіх выданняў ён запазычыў падзел псалмоў на вершы.

Кнігі Скарыны зрабілі вялікі ўплыў на развіццё духоўнай культуры Беларусі і Украіны, стымулявалі ўзнікненне кнігадрукавання ў Маскоўскай Русі, распаўсюджваліся ў шматлікіх рукапісных копіях. Арнаментальныя матэрыялы Віленскай друкарні Скарыны да 1652 выкарыстоўваліся ў вьшаннях найбуйнейшай беларускай друкарні — Віленскай брацкай друкарні і яе філіяла — Еўінскай друкарні, а некаторыя пражскія ініцыялы сустракаюцца ў выданнях Астрожскай друкарні на Украіне ў канцы XVI ст.

Пра людзей мы мяркуем па справах, якiя яны здзейснiлi, па спадчыне, якую яны пакiнулi сваiм нашчадкам. I наш славуты зямляк Францiшак Скарына — у гэтым сэнсе найярчэйшы прыклад. Ён з'яўляецца сiмвалам усёй беларускай культуры эпохi Рэнесансу. Гэты час называюць Адраджэннем, бо менавiта тады адраджалiся цэлыя народы i нацыянальныя культуры, рабiлiся вялiкiя геаграфiчныя i творчыя адкрыццi. У эпоху Адраджэння Калумб адкрыў Амерыку, а Магелан здзейснiў першае кругасветнае падарожжа. Сучаснiкамi Скарыны былi Капернiк, Галiлей, Леанарда да Вiнчы, Мiкеланджэла, Рафаэль, Петрарка, Шэкспiр, Дантэ, Сервантэс i iншыя волаты духу — вучоныя, мастакi, пiсьменнiкi.

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца творчасць Р. Барадуліна і М. Арочкі.

Прадметам курсавой работы з’яўляюцца вобраз Ф. Скарыны ў творчасці Р. Барадуліна і М. Арочкі.

Мэтай нашай курсавой работы з’яўляецца даследаванне вобразу Ф. Скарыны ў паэмах Р. Барадуліна “Самота – паломніцтва” і М. Арочкі “Судны дзень Скарыны”.

У працэсе работы праведзены наступныя даследаванні і распрацоўкі:

- вывучэнне і аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгляд жыццёвага і творчага шляхуФ. Скарыны;

- аналіз асветніцкай дзейнасці і светапоглядаў Ф. Скарыны;

- аналіз паэм “Самота паломніцтва” Р. Барадуліна і “Судны дзень Скарыны” М. Арочкі.

Дополнительная информация:

Количество страниц:19
Количество использованных источников: 23

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427