Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Выкарыстанне слоунiкау пры вывучэннi разделау лексiкi i фразеалогii у 5-ым класе

Номер: 889
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. СЛОЎНІКАВАЯ РАБОТА НА ЎРОКАХ ВЫВУЧЭННЯ ЛЕКСІКІ І ФРАЗЕАЛОГІІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
    1.1. Асновы развіцця маўлення вучняў на ўроках беларускай мовы
    1.2. Значэнне лексічных і фразеалагічных ведаў
2. АСАБІВАСЦІ СЛОЎНІКАВАЙ РАБОТЫ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
    2.1. Арганізацыя слоўнікавай работы на ўроках беларускай мовы
    2.2. Значэнне слоўнікавай работы ва ўзбагачэнні слоўнікавага запасу
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ
ДАДАТАК

Ввведение:

Праблема развіцця маўлення заўсёды была ў цэнтры навучання мовам. “Развіццё вуснай і пісьмовай мовы вучняў – адна з найважнейшых задач навучання беларускай мове ў школе” – увесь час дэкларавалася ў школьных праграмах. І гэта невыпадкова. Развіццё маўлення – гэта адначасова і развіццё асобы чалавека, яго здольнасцей, інтэлекту, мыслення, маралі.

Праблема развіцця маўлення шматгранна. Яна ахоплівае цэлы комплекс пытанняў, важнейшым з якіх з’яўляецца ўзбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў. Слова мае вялізную ролю у пазнанні аб’ектыўнай рэальнасці, яно дапамагае зразумець складаныя з’явы жыцця, заканамернасці у развіцці прыроды і грамадства. Інтэнсіўнае развіццё слоўніка на першасным этапе навучання дапаможа школьнікам дасканала авалодаць роднай мовай, будзе садзейнічаць далейшай іх адукацыі і ўсебаковаму развіццю.

Пытанні, звязаныя з ўзбагачэннем дзіцячага слоўніка, заўседы былі ў цэнтры ўвагі метадычнай думкі. У сучаснай методыке навучаннярускай мове знайшлі адлюставанне многія пытанні развіцця мовы ( В.К. Ягадоўская, А.Н. Матвеева і інш.). Аднак карысныя рэкамендацыі, якія змяшчаюцца ў працах рускіх метадыстаў, не заўсёды прыемлемы пры навучанні малодшых школьнікаў беларускай мове, якая мае свае асаблівасці.

Аналіз літататуры паказаў, што у праблеме ўзбагачэння слоўнікавага запасу беларускай школы не вырашаны некторыя пытанні.

Узбагаціць сваю мову мы можам праз вывучэнне такіх раздзелаў як лекіка і фразеалогія. На такіх уроках неабходна выкарыстоўваць слоўнікі і вучыць дзяцей карытсацца імі.

Тэарэтычныя палажэнні, матэрыялы і вынікі, якія змяшчаюцца ў даследваннях па методыке развіцця маўлення сканцэнтраваны ў даследванні канкрэтнага аб’екта – вучняў ў працэсе слоўнікавай работы на ўроках беларускай мовы.

Прадметам даследвання з’яўляюцца розныя псіхолага-педагагічныя умовы, сродкі і метады ўзбагачэння слоўнікавага запасу вучняў пачатковай школы.

Мэта нашага даследвання – вывучэнне выкарыстання слоўнікаў пра вывуччэнні лексікі і фразеалогіі.

Для рэалізацыі гэтай мэты патрэбна вырашэнне пэўных задач:

- аналіз літаратуры па тэме курсовой работы;

- раскрыць значэнне заняткаў па развіцці маўлення на уроках беларускай мовы;

- раскрыць асаблівасці слоўнікавай работы на ўроках беларускай мовы;

- вызначыць найбольш рацыянальныя прыёмы і метады ўзбагачэння слоўніка вучняў.

Аб’ём курсавой работы. Работа складаецца з уступу, двух раздзелаў, заключэння, спіса літаратуры, які ўключае 30 найменняў. Аб’ём асноўнага тэксту –  26 старонак. 

Дополнительная информация:

Количество страниц:28
Количество использованных источников: 28
Количество приложений: 1

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427