Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Сарматызм як вiд позняга барокка на Беларусi

Номер: 1444
Цена: 30 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ

1. САРМАТЫЗМ на БЕЛАРУСІ

    1.1. Паходжанне назвы сарматызм і міфы вакол яго

    1.2. Ідэалогія сарматызму

    1.3. Адлюстраванне асаблівасцяў сарматызму ў беларускім дойлідстве

2. БАРОКА на БЕЛАРУСІ І МЕСЦА САРМАТЫЗМУ

    2.1. Барока і яго асаблівасці ў архітэктуры і літаратуры

    2.2. Перадумовы ўзнікнення сарматызму ў межах барока

ЗАКЛЮЧЭННЕ

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

ДАДАТАК А

ДАДАТАК Б

ДАДАТАК В

Ввведение:

На працягу сваей гісторыі беларускі народ ствараў высокаразвітую і арыгінальную архітэктуру, літаратуру. Звесткі, якія дайшлі да нас пра памятнікі манументальнага, у прыватнасці, культавага дойлідства(матэрыялы пра многія з іх маюць месца толькі ў беларускіх архівах) пацвярджаюць майстэрства яго стваральнікаў.

Найбольш глыбокі ўплыў на развiццё беларускай культуры зрабілi ўсходнія традыцыі ў Х—ХIV стст. Гэта, перш за ўсё, дабратворнае ўздзеянне Вiзантыi, дзе акрамя хрысцiянскiх i антычных традыцый заўсёды былi моцныя ўсходнiя. Даследчыкi гавораць пра “ўсходнi твар” Вiзантыi. Заможныя жыхары старажытных гарадоў Беларусi акрамя Вiзантыi падтрымлiвалi сувязi з Блiзкiм Усходам i Персiяй. Пра гэта сведчаць знойдзеныя падчас археалагічных раскопак разнастайныя прадметы імпарту: дарагі шкляны посуд, распісаны золатам і эмаллю, фаянсавы посуд з люстраным роспісам, шаўковыя тканіны, шкляныя і каменныя пацеркі, мастацкі метал, ювелірныя вырабы.  Усходу быў запазычаны і такі элемент свецкай культуры, як шахматы. У манументальным жывапісе, дробнай пластыцы і дэкаратыўна-прыкладным мастацтве былі распаўсюджаны матывы ўсходняга паходжання: выявы парных птушак па баках дрэва жыцця, ільвоў, барсаў, фантастычных істот. Аднак паступова пачаў складвацца іншы тып культуры і мастацтва, бо беларускія землі пачалі ўсё больш уваходзіць у заходнееўрапейскі культурны арэал. Гэты працэс набыў выразна акрэсленыя рысы ў эпоху Адраджэння. Сувязі з Усходам адышлі на другі план, але не перапыніліся. 3 развіццём у XVII ст. новага стылю — барока — усходнія ўплывы набываюць усё большае значэнне. Барока ва ўсёй Еўропе прынесла моду на экзотыку, але калі ў Заходняй Еўропе экзотыка з’яўлялася дэкаратыўным элементам, то ў Рэчы Паспалітай арыенталізм iснаваў як частка штодзённай культуры. 

Барока – стыль, што панаваў у сакральным мастацтве ўсяго хрысціянскага свету на працягу двух стагоддзяў – з апошняй трэці ХVІ ст. і амаль да канца ХVІІІ ст. Духоўна-матэрыяльнай асновай яго фармавання стала касцёльная архітэктура. Але мастацкі стыль – гэта не проста ўзаемазвязаная сістэма творчых прыёмаў. У шырокім сэнсе – гэта спосаб сацыяльна-філасофскага мыслення, увасобленага ў формах мастацкай творчасці. Матэрыялізаваны ў творах мастацтва, ён уваходзіць у сацыяльна-гістарычны кантэкст эпохі, служыць яе адлюстраваннем і крыніцай вывучэння. Сарматызм у эпоху барока – адна з самых складаных, шматпланавых і ўдзячных для даследавання ў гісторыі сусветнай культуры. Сарматызм як з’ява заўседы цікавіла даследчыкаў, таму яго вывучэнне з’яўляецца актуальным. 

Даследаваннем барока, вывучэннем яго асаблівасцяў, ролі царквы ў фарміраванні барока і яго стылістычных аспектаў займаўся Габрусь Т.В. Кулагін А.Н. даследаваў архітэктуру каталіцкіх і праваслаўных храмаў на Беларусі. Лавыш К. разглядаў і даследаваў побыт шляхты і элементы сарматызму ў ім.  

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца барока ў культуры Беларусі.

Прадметам курсавой работы з’яўляецца сарматызм у Беларусі.

Мэтай нашай курсавой работы з’яўляецца даследаванне сарматызму як віда позняга барока ў Беларусі.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- аналіз літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгляд барока і яго асаблівасцяў у архітэктуры і літаратуры;

- вывучэнне перадумоў узнікнення сарматызму;

- аналіз развіцця і асаблівасцяў сарматызму ў Беларусі.

Аб’ём курсавой работы. Работа складаецца з уступу, двух раздзелаў, заключэння, 3 дадаткі, спіса літаратуры, які ўключае 17 найменняў.  

Дополнительная информация:

Количество страниц:33
Количество использованных источников: 17
Количество приложений: 3

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427