Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Развитие творческой активности младших школьников на уроке белорусского языка и литературы

Номер: 1362
Цена: 20 руб.

Содержание:

УВОДЗІНЫ
1. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ТВОРЧАЙ АКТЫЎНАСЦІ І ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЯЎ МАЛОДШЫХ ВУЧНЯЎ
    1.1. Паняцце творчай актыўнасці і месца гульні ў ей
    1.2. Формы і метады развіцця творчага патэнцыялу вучняў
2. РАЗВІЦЦЕ ТВОРЧАЙ АКТЫЎНАСЦЬ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ
    2.1. Комплекс заданняў для развіцця творчай актыўнасці на занятках беларускай літаратуры
    2.2. Распрацоўка заданняў для развіцця творчай актыўнасці на занятках беларускай мовы
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Ввведение:

Кожнаму грамадству патрэбны адукаваныя і адораныя людзі, таму ў кожным грамадстве павінны быць створаны належныя ўмовы для таго, каб разгледзець і развіць задаткі і здольнасці ўсіх грамадзян. І найгалоўнейшая роля тут належыць сям’і і школе.

Задача сям’і – разгледзець задаткі і здольнасці дзіцяці, а задача школы –падтрымаць дзіця і развіць іх, падрыхтаваць глебу для таго, каб гэтыя здольнасці былі рэалізаваны ў жыцці. Слушным на сённяшні дзень будзе такі тэзіс: “Школа павінна займацца пошукам індывідуальнасці”. Ужо ў пачатковай школе можна сустрэць вучняў, якіх не задавальняе работа толькі са школьным падручнікам, не цікавіць работа на ўроку, яны чытаюць слоўнікі і спецыяльную літаратуру, шукаюць адказы на свае пытанні. Таму вельмі важна менавіта ў школе выявіць тых, хто цікавіцца рознымі галінамі навукі і тэхнікі, вывесці школьнікаў на дарогу пошуку, дапамагчы ім найбольш поўна расрыць сябе.

Неабходна памятаць: у кожнага дзіцяці ёсць пэўныя здольнасці і талент. Дзеці па сваёй прыродзе дапытлівыя, і ўсё што неабходна, каб яны маглі праявіць свой талент, - дык гэта разумнае кіраўніцтва з боку неабыякавых дарослых.

Работа па ўдасканаленню навыкаў даследчай дзейнасці ў асноўным праводзіцца як на асобных уроках мовы і літаратуры (міні-даследаванні, міні-праекты), так і пры вывучэнні асобнай тэмы.

Настаўнікам неабходна звярнуць увагу на тое, што асноўная іх задача – у сістэме выкарыстоўваць на ўроках усе спосабы навуковага пазнання: параўнанне і супастаўленне, аналіз і сінтэз, абагульненне і канкрэтызацыю, заўсёды падтрымліваць цікавасць вучняў да адкрыццяў, памятаць, што неабходнай умовай для развіцця даследчай кампетэнцыі, вобразнага творчага ўяўлення з’яўляецца сістэматычнае ўскладненне вучэбнай задачы ва ўмовах недахопу часу.

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца ўрокі беларускай мовы і літаратуры.

Прадметам даследавання з’яўляецца развіцце творчай актыўнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

Мэта курсавой работы – даследаванне развіцця творчай актыўнасці малодшых школьнікаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

Для рэалізацыі пастаўленнай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:

- аналіз і вывучэнне літаратуры па тэме курсавой работы;

- разгляд тэарэтычных асноў творчай актыўнасці малодшых школьнікаў;

- аналіз развіцця творчай актыўнасці малодшых школьнікаў на ўроках беларускай літаратуры;

- распрацоўка заданняў для развіцця творчай актыўнасці на ўроках беларускай мовы.

Аб’ём і структура курсавой работы. Работа складаецца з уводзін, двух частак і вывадаў па кожнай з іх, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц, які ўключае 16 найменняў. Аб’ём асноўнага тэксту складае 27 старонак.

Дополнительная информация:

Количество страниц:30
Количество использованных источников: 16

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы оказываем свои услуги официально зарегистрированным юридическим лицом.
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427