Дипломные, курсовые и контрольные работы

Меню

Станауленне нацыянальнай школы и педагагiчнай навукi у БНР i БССР

Номер: 486
Цена: 20 руб.

Содержание:

Уводзіны
1. БНР і першы вопыт стварэння нацыянальнай дзяржаўнай школы
2. Шляхі беларусізацыі асветы ў БССР у 20-я гг.
    2.1. Станаўленне адукацыйна-выхаваўчай сістэмы і пытанні моўнай палітыкі ў дзяржаве
    2.2. Распрацоўка і выданне нацыянальнай вучэбна-метадычнай літаратуры
    2.3. Падрыхтоўка і перападрыхтоўка педагагічных кадраў
    2.4. У.Іганатоўскі як першы нарком асветы ў БССР, яго роля ў станаўленні нацыянальнай школы
3. Праблемы нацыянальнай адукацыйна-асветніцкай палітыкі ў Беларусі ў 30-50-я гг
4. Педагагічная навука ў Беларусі ў савецкі перыяд, яе асноўныя напрамкі і найбольш вядомыя прадстаўнікі
Заключэнне
Спіс выкарыстаных крыніц

Ввведение:

У лютым 1918 г. перад пагрозай захопу немцамі Мінска Выканкам абвясціў сябе часовай уладай на Беларусі, а 9 сакавіка 1918 г. заявіў аб стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР). 25 сакавіка была абвешчана поўная незалежнасць БНР. Хоць трэба заўважыць, што поспехі ў дзяржаўным будаўніцтве БНР былі абмежаваны. І тым не менш гэта была першая спроба ўтварэння беларускай дзяржаўнасці. Рада БНР прымусіла бальшавіцкі ўрад пераглядзець палітыку ў адносінах да Беларусі.

Узнаўленне беларускай дзяржаўнасці праходзіла нялёгка. Белнацкому і Цэнтральнаму бюро беларускіх камуністычных секцый, якія выступалі за стварэнне беларускай дзяржавы на правах аўтаноміі, супрацьстаялі кіраўнікі Аблвыкамзаха, якія не прызнавалі існавання беларускай нацыі і лічылі немэтазгодным самавызначэннне нацый. І ўсё ж такі ў снежні 1918 г. было прынята рашэнне аб неабходнасці стварэння БССР як суверэннай беларускай дзяржавы.Дзяржаўны статус незалежнай дзяржавы прыдадзены Беларусі 1 студзеня 1919 г. Акрэсліваліся межы Беларускай Савецкай Рэспублікі. Беларускі ўрад са Смаленска пераехаў у Мінск.

Палітыка беларусізацыі спрыяла развіццю беларускай культуры, мовы. узмацненню нацыянальнай свядомасці беларусаў. Узніклі літаратурныя аб'яднанні "Маладняк", "Узвышша", "Полымя". Праваднікамі палітыкі беларусізацыі былі Я. Колас, Я. Купала, М. Чарот, К. Чорны, М. Лынькоў і інш. Да канца 20-х гг. на беларускую мову выкладання было пераведзена каля 80% сярэдніх школ. Адкрываюцца ў БССР тэатры, вышэйшыя навучальныя ўстановы, плённа працуюць кампазітары. У 1928 г. была арганізавана студыя мастацкіх фільмаў "Савецкая Беларусь".

Беларусізацыя атрымала моцную падтрымку насельніцтва. Але ў канцы 20-х-пачатку 30-х гг. пад выглядам барацьбы з "нацыянал-дэмакратычнымі ўхіламі" яна была згорнута. Па беларускай інтэлігенцыі быў нанесены вялізарны ўдар. Са спыненнем беларусізацыі пачалася "контрбеларусізацыя". Скарацілася рэзка колькасць беларускамоўных школ, зменшылася выданне кніг і газет на беларускай мове.

Аднак і ў гэтых умовах беларуская культура працягвала развівацца. К канцу 30-х гг. у асноўным была ліквідавана непісьменнасць. У 1925 г. было ўведзена абавязковае, пачатковае, а ў 1930 г. і сямігадовае навучанне. У рэспубліцы ўзнікла сетка рабфакаў. Была арганізавана падрыхтоўка ўласных навуковых кадраў. Сапраўдным цэнтрам навуковага жыцця стала Акадэмія навук БССР. Потым ВАВ, перыяд “адлігі”.

Тэма курсавой работы з’яўляецца актуальнай, таму што педагагічнай думцы Беларусі надаецца недастаткова ўвагі і існуе яшчэ шмат невырашаных праблем у гэтай сферы.

Мэта курсавой работы – вывучэнне працэсу станаўлення нацыянальнай школы і педагагічнай думкі ў БНР і БССР.

Мэта патрабуе вырашэння наступных задач:

- вывучэнне і аналіз літаратуры па тэме;

- разгляд становішча нацыянальнай школы у перыяд БНР і БССР;

- даследванне праблемы нацыянальнай адукацыйнай палітыкі ў 30-50-я гг.;

- вывучэнне педагагічнай навукі і яе напрамкаў з асноўнымі прадстаўнкамі ў савецкі перыяд.

Аб’ектам курсавой работы з’яўляецца культуры Беларусі ў БНР і БССР.

Прадметам курсавой работы з’яўляецца станаўленне нацыянальнай школы  ў БНР і БССР.

Дополнительная информация:

Количество страниц:34
Количество использованных источников: 21

Купить работу

Почему у нас выгодно заказывать?

  • На все виды работ есть своя система скидок: Скидка 5% при: заказе нескольких работ, при повторном заказе, приведение друга. Скидка 10%: за каждую 10-ую работу, для группы от 10 человек
  • Мы выполняем даже самые "горящие" работы в предельно сжатые сроки
  • Мы сопровождаем и консультируем студента до самой защиты
  • Наш штат состоит из высококвалифицированных и опытных специалистов по всем дисциплинам
  • У нас самые низкие цены среди конкурентов
Работы на заказ

Наши авторы используют только самую современную и актуальную научную и учебную литературу для написания работ. Подробнее

Готовые работы

Мы предлагаем готовые работы рефераты, эссе, задачи, выполненные командой наших специалистов и защищенные на хорошие и отличные оценки. Подробнее

+375 29 773 33 93

+375 29 607 64 27

kursachi+375296076427